Hoe zit het met een tandartsbezoek in het buitenland?

Reisverzekering vergoedt ook kosten tandarts

De tandarts zit al enige jaren niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Om tandheelkundige zorg vergoed te krijgen, moet u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Krijgt u echter acuut kiespijn op vakantie, dan kunt u de behandelkosten ook bij uw reisverzekeraar indienen. Bij veel reisverzekeraars zit de tandarts standaard in de dekking, bij anderen moet u geneeskundige zorg apart meeverzekeren. Aan de vergoeding van een bezoek aan de tandarts in het buitenland zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. We zetten ze onder elkaar.

Meldt u bij de goede verzekeraar

Heeft u een aanvullende zorgverzekering voor tandheelkundige zorg? Dan is dat de eerste partij die in aanmerking komt om de kosten te vergoeden. Heeft u geen aanvullende verzekering, of vergoedt uw aanvullende verzekering maar een deel van de kosten die u heeft moeten maken, dan komt de reisverzekering in beeld. Die kan de kosten helemaal vergoeden, of de vergoeding van uw gewone tandartsverzekering tot 100 procent aanvullen.

Alleen acute zorg gedekt

De tandartsdekking op de reisverzekering vergoedt alleen de kosten als u nog geen klachten had toen u op vakantie ging. Een zeurende kiespijn die u pas in Frankrijk laat behandelen, wordt dus niet vergoed. Maar breekt er een stukje tand af terwijl u een hap zet in een stuk stokbrood, dan biedt de reisverzekering wel uitkomst. Let wel: de meeste reisverzekeraars hanteren een maximumvergoeding. Afhankelijk van uw verzekeraar ergens tussen de 200 en 500 euro.

Behandeling kan niet worden uitgesteld

Reisverzekeraars vergoeden alleen de kosten als de behandeling niet tot na de reis kan worden uitgesteld. Een klein afgebroken hoekje van uw tand dat met wat polijstwerk te verhelpen is, hoeft niet per se op vakantie te worden behandeld. Hebt u veel pijn van het afgebroken stukje tand, dan kan de behandeling niet tot na de reis worden uitgesteld en worden de kosten gewoon betaald.

Nabehandeling in Nederland

Het kan gebeuren dat u door een ongeluk op vakantie gebitsproblemen krijgt. Als u daarvoor in Nederland verdere behandeling nodig hebt, dan wordt dat ook vergoed door de reisverzekeraar. Het eerste bezoek aan de tandarts moet dan wel hebben plaatsgevonden tijdens de reis, of op de eerstvolgende werkdag na het ongeval. Nabehandeling worden alleen vergoed als het echt gaat om het gevolg van een ongeval. Een afgebroken tand door een hard stuk voedsel wordt niet gezien als een ongeval.

Tandheelkundige hulpmiddelen

De meeste verzekeraars betalen bovenop de maximumvergoeding meestal een extra bedrag voor tandheelkundige hulpmiddelen. Daar worden onder meer noodkronen, bruggen en gebitsprothesen mee bedoeld. Deze extra kosten worden alleen vergoed als de oorzaak onder de dekking valt. Bijvoorbeeld door een ongeluk op vakantie.

Dat de rekening van een buitenlandse tandarts (deels) door uw reisverzekering gedekt wordt, is bij veel Nederlanders onbekend. Wilt u weten voor welk bedrag uw reisverzekering de tandarts vergoedt, bekijk dan de voorwaarden van uw verzekering.

Bron: wegwijs.nl