Klachten

Klachtenregeling voor patiënten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Doe uw mond open en laat het ons dan weten, wij kunnen leren van elke klacht en zullen het probleem zo goed mogelijk oplossen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

 

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.