Coronavirus

Voor uw bezoek aan de praktijk vragen wij u onderstaande vragen en voorzorgsmaatregelen door te lezen.

Het beleid dat we volgen is namelijk dat we alleen mensen in de praktijk ontvangen waarvan we met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hierom is het noodzakelijk dat wij u de volgende vragen stellen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Last van plotseling verlies van geur- en/of smaakvermogen?
 • Behoort u tot de ‘risicogroep’ (mensen uit kwetsbare groepen en mensen die om andere redenen extra kwetsbaar zijn of verminderde weerstand hebben)?

Als u één van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt kunnen wij u niet ontvangen in de praktijk. Heeft u al een afspraak staan belt u deze dan af. Beantwoordt u alle vragen met nee en bent u verder gezond en voelt u zich gezond dan bent u van harte welkom.

In de praktijk, en dan?

Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen getroffen. Handhygiëne blijkt bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting te zijn, hierom vragen wij u voor het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met de handalcohol. Dit staat bij de ingang van de praktijk. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

Nog wat extra aanwijzingen voor uw bezoek aan Moai Tandzorg:

 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamers houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelingen genomen. De wachtruimte hebben we aangepast zodat er voldoende afstand kan worden gehouden.

Moai dat we open zijn en we zullen u hartelijk ontvangen, we schudden u (nog) niet de hand maar verwelkomen u met een glimlach.

Ik heb al een afspraak staan. Gaat deze door? In principe gaan alle reeds geplande afspraken door. Als u echter op één van bovenstaande vragen ja hebt beantwoord dan wordt de behandeling uitgesteld en dient u de afspraak af te zeggen. Als u twijfelt of u afspraak door kan gaan belt u ons dan besluiten we samen wat de mogelijkheden zijn.

——————————————————

Update 14 december 2020 tot heden: Onze praktijk is open! Medische contactberoepen kunnen de komende tijd zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens zijn toespraak over de ‘harde lockdown’. De reeds gemaakte afspraken kunnen dus gewoon, maar met uiteraard alle getroffen voorzorgsmaatregelen, doorgaan.

—————————————————-

Update 19 april 2020: We verwachten vanaf deze week weer mondjesmaat aan de slag te kunnen en zijn ondertussen druk bezig om alles hiervoor in gereedheid te brengen. Als uw reeds geplande afspraak niet door kan gaan of uitgesteld dient te worden nemen wij contact met u op.

——————————————————–

Update maandag 13 april 2020: De bestaande situatie wordt verlengd tot 20 april 2020. Dit houdt dus in dat wij tot dan alleen spoedzorg en semi-spoedzorg verlenen. Als u twijfelt of uw klachten wel of niet tot de spoedzorg dan wel de semi-spoedzorg horen of als u ongerust bent neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Tot die tijd: Houd vol, wees lief voor elkaar en blijf uw tanden poetsen.

————————————————————

Update maandag 6 april 2020: Tot nader bericht is de praktijk gesloten tot en met 13 april. Na de Paasdagen kunnen we misschien mondjesmaat weer starten met behandelen. Hierover laten wij ons informeren en adviseren door de mondzorgkoepels. Als wij nog niet kunnen starten nemen wij contact met u op voor het opnieuw plannen van uw bezoek aan Moai Tandzorg. Mocht u zich tot die tijd zorgen maken over uw mondgezondheid of andere vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. En blijf ondertussen goed op uzelf, uw naasten en uw gebit passen.

—————————————————————-

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 de reguliere tandheelkundige werkzaamheden op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Wij geven gehoor aan dit advies en sluiten vanaf maandag 16 maart 2020 voorlopig de deuren van onze praktijk.

Er wordt geadviseerd de praktijk te sluiten tot 6 april 2020. Omdat het een advies betreft en dit (nog) niet wordt opgelegd door de overheid bekijken wij het graag per week. Als blijkt dat we behandelingen kunnen uitvoeren nemen we dit in zorgvuldige overweging. Uiteraard nemen we hierin onze verantwoordelijkheden, staat uw en onze gezondheid voorop en beslist u hier zelf in mee.

Voor de meeste behandelingen is het niet zo erg dat deze worden uitgesteld en een controle kan best opgeschoven worden. Voor sommige behandelingen komt dat misschien niet zo moai uit, hierover nemen wij contact met u op en kan het zijn dat wij u, in overleg met u en als er geen sprake is van verkoudheid, koorts e.d., behandelen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of zich zorgen maakt en bij pijn en spoed staan wij natuurlijk voor u klaar. Wij hopen snel weer onze deuren te mogen openen om u weer te verwelkomen bij Moai Tandzorg.

Met hartelijke groet, Marcel Talma en medewerksters van Moai Tandzorg